Idol 2007

(Andra uttagningen) Underhållningsprogram på TV4. (Meterfilm)

(Andra uttagningen) Underhållningsprogram på TV4. (Meterfilm)