Jag kom ensam

Utställning på Forum för Levande Historia

Utställning på Forum för Levande Historia