Julkonsert 2011

I Eric Ericson-hallen för TV3. (Strix)

I Eric Ericson-hallen för TV3. (Strix)