Mitt namn var Sabina Spielrein

Rekvisitör på dramadokumentär, sekelskifte.  Producerad av Idé Film.

Rekvisitör på dramadokumentär, sekelskifte.  Producerad av Idé Film.