Nobel 2007

TV-studio på TV4 och studio/arrangemang i Stadshuset för TV4. (TV4)

TV-studio på TV4 och studio/arrangemang i Stadshuset för TV4. (TV4)