Tanken Flyger

Samproducera och design av utställning i Galleri 5 på Kulturhuset. Ingick i en konst och vetenskapsfestival i september 2002 .

Samproducera och design av utställning i Galleri 5 på Kulturhuset. Ingick i en konst och vetenskapsfestival i september 2002 .