Valet 2010

Debattstudio och valvaka för TV4.

Debattstudio och valvaka för TV4.