Ballar av Stål 2008

Studio för underhållningsserie. (Strix)