Utställningsdesign

Brott på internet

Formgivning av utställning på Polismuseet.

/ No comments

Brott på internet

Formgivning av utställning på Polismuseet.

/ No comments

Bokmässan 2007

Ritat 4 stycken rum till Bonnier Carlsen monter.

/ No comments

Bokmässan 2007

Ritat 4 stycken rum till Bonnier Carlsen monter.

/ No comments

Bokmässan 2006

Ritat 6 stycken rum till Bonnier Carlsen monter.

/ No comments

Bokmässan 2006

Ritat 6 stycken rum till Bonnier Carlsen monter.

/ No comments

Nattpäron Riksutställningar

Utställningsdesign till första utställning för nytt mobilt rum på Riksutställningar. Turnéstart aug 2006. Pågick i 3 år med bla besök i Finland.

/ No comments

Nattpäron Riksutställningar

Utställningsdesign till första utställning för nytt mobilt rum på Riksutställningar. Turnéstart aug 2006. Pågick i 3 år med bla besök i Finland.

/ No comments

Lennart Nilsson

Utställningsdesign för fotoutställning i Galleri 5 på Kulturhuset.

/ No comments

Lennart Nilsson

Utställningsdesign för fotoutställning i Galleri 5 på Kulturhuset.

/ No comments

Materialutställning

Konsult för att kartlägga möjligheter för en materialutställning.

/ No comments

Materialutställning

Konsult för att kartlägga möjligheter för en materialutställning.

/ No comments

Alba Nova (Fysikcentrum)

Delar av ”Tanken flyger” och ”Livets tråd” ställs ut.

/ No comments

Alba Nova (Fysikcentrum)

Delar av ”Tanken flyger” och ”Livets tråd” ställs ut.

/ No comments

Kontroll

Utställningsdesign för fotoutställning i Galleri 3 på Kulturhuset.

/ No comments

Kontroll

Utställningsdesign för fotoutställning i Galleri 3 på Kulturhuset.

/ No comments

Tanken Flyger

Samproducera och design av utställning i Galleri 5 på Kulturhuset. Ingick i en konst och vetenskapsfestival i september 2002 .

/ No comments

Tanken Flyger

Samproducera och design av utställning i Galleri 5 på Kulturhuset. Ingick i en konst och vetenskapsfestival i september 2002 .

/ No comments

Eva Trio

Porslin/köksutrustningsutställning på ROOM.

/ No comments

Eva Trio

Porslin/köksutrustningsutställning på ROOM.

/ No comments