Finansnytt 2000

Nyhetsstudio på finanstidningen för TV8.