Idol 2006

(Andra uttagningen) Underhållningsprogram på TV4. (Meterfilm)