Jag kom ensam

Utställning på Forum för Levande Historia