Top Model 2007

Inredning/ombyggnad av 2 lägenheter i Gamla Stan och ”Judgement Room” i Nacka Strand för TV3. (Strix)

Inredning/ombyggnad av 2 lägenheter i Gamla Stan och ”Judgement Room” i Nacka Strand för TV3. (Strix)