Uppdragsgivare

Baluba
Bonnier Carlsen
CMORE
CREO
Dynamitfilm
EFN
Endemol
Eyeworks
ELK Entertainment
Forum för levande historia
Freemantle

Forum för Levande Historia
Gamingzone Entertainment
Göteborgs Stadsmuseum
Jarowskij
Love Brindfors
Kulturhuset
Mastiff
Mastroc
Meter FilmTV
Mexikomedia
Muttermedia
Märsta konsthall
Nyhetsbolaget
NEP
Nordisk FilmTV
Polismuseet
Riksutställningar
Rootsfilm
Stockholms Stadsteater
STO-CPH
Strix Television
Svenska Spel
Storyfire
SVT
Teater Viirus
Titan Television
TV3
TV4
Utbildningsradion
Wasamuseet
Wegelius
ZTV
Zodiak